Google AdSense

Amazon Ad

Tuesday, October 23, 2007

The list of Amsterdam ships in service in the year1642

One page that I have shows the first part of a list of Amsterdam ships in service in the year 1642. Many ships and captains are familiar names:
Ship       Captain            Guns Crew
Gelderlandt    Liedekercken          30  90
Der Goes     Cornelis van Braeckel     30  90
Graeff Willem   Magnus Marcus         30  90
Groeningen    Aucke Balck          30  90
Edam       Jan Jansz De Lapper      30  90
Gouda       Hendrick Schrevels       30  90
Bommel      Sijbrant Barents Waterdrincker 28  80
Omlandia     Jan Gerbrants Eijdijck     28  80
Hollandia     Cornelis Gerrits Hasevelt   28  80
Utrecht      Willem van Niehoff       28  80
Westvrieslandt  Ewout Jeroensz de Moije    24  80
Overijssel    Jacob Troncquoij        26  85
Vrieslandt    Evert Anthonisz        24  85
Amsterdam     Pieter Luijte Koppelsack    28  85
Aemilia      Sijmon Thijsz Caddeus     24  85
Prins Willem   Jan van Galen         28  85
Zutphen      Anthonis van Salingen     24  85
Zeelandt     Jacob Huijrluijt        26  85
Middelburch    Jan Pietersz Uijttenhouwt   24  85
't Waeckende Hert Elias van de Base       16  85
 ('t Wakende Hart)
Leijden      Jacob Anthonisen        24  70
Swol       Davidt Jansen Bondt      20  70

No comments:

Amazon Context Links