Google AdSense

Amazon Ad

Thursday, November 03, 2005

Dutch Captain: Willem Willemszoon

Willem Willemszoon served the Admiralty of Amsterdam. He commanded the fireship Draak (4 guns) in 1673. He commanded the Draak with the fleet in early May 1673. He was assigned to De Ruyter's squadron. On 17 May, he was assigned to Cornelis Tromp's squadron. He fought in the First Schooneveld Battle on 7 June. On 12 June, he was with the fleet at Schooneveld, still with Tromp's squadron. Presumably, he fought in the Second Schooneveld Battle, as well. He also fought in the Battle of the Texel, where he was assigned to Jan De Haan's division in Tromp's squadron. In June 1674, he commanded the fireship Groene Draak (the same ship?) with De Ruyter's expedition to Martinique. Sources:
  1. Gerard Brandt, Het Leven en Bedrijif van den Heere Michiel de Ruiter, 1687.
  2. J. R. Bruijn, De Oorlogvoering ter zee in 1673 in Journalen en Andere Stukken, 1966.
  3. Carl Stapel, unpublished manuscript "Vlootlijst Schooneveld I 7 juni 1673", 2005.

No comments:

Amazon Context Links