Google AdSense

Amazon Ad

Saturday, April 14, 2007

Another look at Witte de With's fleet in 1645

The composition of ships and captains in Witte de With's fleet that was used to force a large merchant fleet into the Sound without paying a toll to the Danes in 1645 is still interesting to me. There are quite a few naval officers who took part in 1645 who served in the First Anglo-Dutch War. These include:
vice-admiraal Witte de With   Adm van Rotterdam Brederode
kapitein Cornelis van Houtten  Adm van Rotterdam Gecroonde Lieffde
vice-admiraal Joris van Cats   Adm van Amsterdam Huis van Nassau
schout-bij-nacht Johan van Galen Adm van Amsterdam Goude Maan
commandeur Anthonis van Zalingen Adm van Amsterdam Goude Zon
commandeur Willem Nijhoff    Adm van Amsterdam Wapen van der Goes
kapitein Jan de Lapper      Adm van Amsterdam groote Zutphen
kapitein Jan Uijttenhout     Adm van Amsterdam Bommel
kapitein Gerrit van Limmen    oude Amsterdam Dir Burght
kapitein Maerten de Graeff    oude Amsterdam Dir Hollandia
kapitein Jan Meijkes       oude Amsterdam Dir Wakende Boeij
kapitein Cornelis Jansz Poort  nieuwe Amst Dir  Patientia
kapitein Jacob Sijvertsz Spanheijm nieuwe Amst Dir Venetia
kapitein Jan ter Stegen     nieuwe Amst Dir  Swarte Raven
kapitein Jacob Swart       nieuwe Amst Dir  rechte Lieffde
kapitein Adriaen Houttuijn    nieuwe Amst Dir  Gouden Leeuw
kapitein Jan Warnaertsz Capelman Adm van de NQ   Wapen van Alkmaar
kapitein Gabriel Anthonisz    Adm van de NQ   Kasteel van Medemblik
kapitein Arent Dircksz      Adm van de NQ   Wapen van Monnikendam?
kapitein Gijsbert Malcontent   Enkhuizen Dir   Getrouwen Harder
kapitein Jacob Pietersz Houck  Hoorn Dir     Swarten Beer
kapitein Allert Taemesz     Hoorn Dir     Dolphijn
kapitein Jan Pietersz Eenarm   Medemblik Dir   Coninck David
kapitein Andries Douwesz Pascaert Harlingen Dir   Prins Willem

Sources:
 1. James C. Bender, unpublished manuscript "Dutch Ships 1600-1700", 2006
 2. G. W. Kernkamp, De Sleutels van de Sont, 1890

No comments:

Amazon Context Links