Google AdSense

Amazon Ad

Saturday, November 04, 2006

Reynst Cornelisz Sevenhuysen's ships in 1652 to 1654

Reynst Cornelisz Sevenhuysen served the Admiralty of the Noorderkwartier and commanded a series of ships during 1652 to 1654:
Adm  Ship       Guns Crew  Dates
N   Rode Leeuw    24-29 75-85 1652
N   Profeet Samuel  30      1653 until after the Gabbard
N   Mars       38  125  1653, from July
N   Alkmaar      32   90  1654, newly completed

Sources:
 1. Hendrik de Raedt, Lyste van de schepen van Oorloge onder het beleyt Admirael Marten Harpersz. Tromp, 1652
 2. Staet van Oorlog te Water for the year 1654, 1654
 3. Carl Stapel, unpublished manuscript "Schepen die op 10 en 11 september 1653 zijn uitgelopen", 2006
 4. Witte de With, journals from 1652 to 1658, Archive E8812 from the Riksarkivet, Stockholm

No comments:

Amazon Context Links