Google AdSense

Amazon Ad

Friday, January 26, 2007

A good resource: a list of Dutch naval officers and seaman who died in the service of their country

I found an interesting resource for Dutch naval officers and seamen. I was looking in Google Book Search with "1652 zeewezen" as the search string. I found an article, in a volume from 1859, called "Beknopte Alphabetische Naamlijst van eenige Nederlandsche Zeehelden en Zeelieden die in 's lands dienst voor het vaderland zijn gesneuveld of gestorven", by J.P.C. van der Mark. This article is part of a book Berigten betrekkelijk Zeewezen, de Zeevaartkunde en de daarmede in varband staande wetenschappen, apparently edited by Jacob Swart, and published in Amsterdam in 1659. The entire book is downloadable as a PDF file.

No comments:

Amazon Context Links