Google AdSense

Amazon Ad

Saturday, January 06, 2007

The Gulden Beer

I wonder if the Vergulden Beer, in David de Wildt's list, is the same ship commanded by Jan de Haes (the Gulden Beer) from 1652 until about April 1653. The dimensions given are 120ft x 25-1/2ft x 11-1/2ft, with a height between decks of 6ft. The Gulden Beer, in service with the Admiralty of Rotterdam (or the Maze) had an armament of 6-8pdr, 8-6pdr, 4-4pdr, and 6-3pdr guns. Her crew varied between 80 and 100 men. Sources:
  1. Ron van Maanen, unpublished manuscript "Oorlogsschepen" van de admiraliteit van de Maze in de zeventiende en achttiende eeuw, undated
  2. David de Wildt, Notitie van de schepen die tegen wordich in lant sijn, 22 February 1652

No comments:

Amazon Context Links