Google AdSense

Amazon Ad

Monday, August 22, 2005

Dutch Captain: Adriaan Bankert de Jonge

Adriaan van Trappen Bankert de Jonge was the son of Adriaan Bankert, the Lieutenant-Admiral. He died in 1678. He served the Admiralty of Zeeland. He commanded the frigate Delft during 1673 and 1674. He was certainly present for the first Schooneveld battle, and perhaps, the second. He fought in the Battle of the Texel in August 1673. He was assigned to Cornelis Evertsen de Jonge's division within his father's squadron. In June 1674, he was in De Ruyter's fleet on the expedition to Martinique. Sources:
  1. R. C. Anderson, Journals and Narratives of the Third Dutch War, 1946.
  2. Gerard Brandt, Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel De Ruiter, 1687.
  3. Jaap R. Bruijn, De Oorlogvoering ter zee in 1673 in Journalen en Andere Stukken, 1966.

No comments:

Amazon Context Links