Google AdSense

Amazon Ad

Sunday, August 21, 2005

Dutch Captain: Jan van Abkoude

Jan van Abkoude served the Admiralty of Amsterdam. He died in 1680. He commanded the frigate Oudkarspel (34 guns) in the Battle of the Texel in August 1673. He was assigned to Cornelis Tromp's division. In July 1675, he commanded the frigate Leiden (36 guns). He was with De Ruyter's fleet that was sent to the Mediterranean Sea. On 29 November 1675, he was assigned to De Ruyter's division. At Stromboli, he was in De Ruyter's Second Squadron. At Etna (Agosta), he was also in De Rutyer's squadron. His ship was apparently lost at the Battle of Palermo, when the combined Dutch-Spanish fleet was defeated. Sources:
  1. Gerard Brandt, Het Leven en Bedrijif van den Heere Michiel de Ruiter, 1687.
  2. J. R. Bruijn, De Oorlogvoering ter zee in 1673 in Journalen en Andere Stukken, 1966.

No comments:

Amazon Context Links