Google AdSense

Amazon Ad

Sunday, September 25, 2005

Dutch Captain: Gerrit Nobel

Gerrit Nobel served the Admiralty of the Noorderkwartier. In 1652, he commanded the ship Burgh van Alkmaar (24 guns and a crew of 95 men). Dr. Ballhausen says that Gerrit Nobel was with Tromp on May 29, 1652, when the battle took place off Dover between two English squadron and Tromp's 42 ships. In July and August, Gerrit Nobel was with Tromp's fleet on the voyage to the Shetlands, when the fleet was dispersed by the storm and some ships were lost. Gerrit Nobel fought in the Battle of the Kentish Knock, where his ship was sunk. He had bravely gotten in amongst the English, while unsupported, and his ship blew up and most aboard were lost. Sources:
  1. Dr. Carl Ballhausen, Der Erste Englisch-Höllandische Seekrieg 1652-1654, 1923.
  2. Johan E. Elias, Schetsen uit de Geschiedenis van ons Zeewezen, Vol.III, 1925.
  3. Hendrik de Raedt, Lyste van de schepen van Oorloge onder het beleyt Admirael Marten Harpersz. Tromp, 1652.

No comments:

Amazon Context Links